For å se filmen trenger man et passord / To watch the movie you need a password

Please contact Anne Haugsgjerd to get passwords to the movie on Vimeo.


Opp Ned er Alt Abstrakt ...sa pappa
Upside Down Everything is Abstract ...my father said

http://vimeo.com/90958722

http://vimeo.com/97413598
(with eng. subtitles)


...en film om arv, far og datter og malerier som blir snudd ”Opp ned”

A true story about heritage and how it turns everything up-side-downFra juryen til Kortfilmfestivalen:
"Juryen overgir seg til en tilsynelatende uslepen fortelling, men ved nærmere ettersyn er den konsekvent i sine valg. Det er et skjevt, humoristisk, detaljerikt og klokt portrett av filmskaperen selv og hennes far, som nektet å stille ut kunsten sin.  Datteren bærer på farens mange usolgte malerier som et kors, ikke som en Jesus, mer som en Jacques Tati. Filmen virker ved første øyekast lokal, men bit for bit åpner den opp for et stødig og upretensiøst kunstnerportrett på høyt internasjonalt nivå. Filmen demonstrerer en suveren kunstforstålese i sin fortelling om et symbiotisk kjærlighetsforhold - ikke bare mellom far og datter, men også mellom filmskaperen og billedkunsten."


From the jury of Norwegian Short Film Festival:
"The jury succumbs to an apparently rough story, but at the second look it is consequent in its choices. It is a lopsided, humorous and wise portrait of the filmmaker herself and her father, who refuses to exhibit his art. The daughter is carrying her father's many unsold paintings as if a cross, not like a Jesus, but like a Jacques Tati. The film seems local at first sight, but bit by bit it opens up into a solid and unpretentious artist portrait at a high international level. The film demonstrates a brilliant understanding of art, in its story of a symbiotic love relationship – not only between father and daughter, but also between the filmmaker and the pictorial arts".


Besøk gjerne filmens hjemmeside på Haugsgjerdart.com
Please visit the film's website at Haugsgjerdart.com