Anne Haugsgjerd har arbeidet med film siden 1980. Etter noen år som klipperassistent, begynte hun å lage egne filmer, ofte humoristiske og reflekterende, biografiske og selvutleverende. Filmene var en blanding av fiksjon og dokumentar, noe som var uvanlig på 1980-tallet da hun laget sin første film, LIVET PÅ FROGNER. Den fikk Publikumsprisen og ble nominert til Amanda på Den Norske Filmfestivalen.
På 1990-tallet begynte hun å filme egne filmer med digitalkamera.
Anne Haugsgjerd er utdannet ved Statens kunst- og håndverksindustriskole (SHKS) med diplom I grafisk design (1967)

Anne Haugsgjerd has worked with film since 1980. After a few years as assistant editor, she began making her own films, often humorous and reflective, biographical and
self-exposing. Her films were a mixture of fiction and documentary, highly unusual in the 1980's when she made her first film, LIFE IN FROGNER. It received the Audience Award and was nominated for the National Film Award Amanda.

In the 90s she started shooting her own films with digital camera.
Anne Haugsgjerd  was educated at The Norwegian National Academy of Craft and Art Industry  with a diploma in graphic design (1967)

 

Filmografi:
1986:  Livet på Frogner    
1991:  Flink pike... Sitt pent!    
1994:  I wanna be loved by you
1996:  Anna
1998:  En øy i solen     
2000:  Aileen, min rødhårete venninne     
2014:  Opp Ned er Alt Abstrakt ...sa pappa

Filmography:
1986:  Life in Frogner
1991:  Good Girl... Sit Down!
1994:  I wanna be loved by you
1996:  Anna
1998:  An Island in the Sun
2000:  Aileen, My Redhead Girlfriend
2014:  Upside Down Everything is Abstract  ...my father said

(Besøk siden Links to films for detaljer om hver film.)
(Visit the page Links to films for details on each film.)