På hjemmesiden Haugsgjerd Art kan du se maleriene og få informasjon om Anne Haugsgjerds far som hun har portrettert I filmen “OPP NED ER ALT ABSTRAKT …sa pappa” 
En del av bildene kan kjøpes ved henvendelse til regissøren. 

Please visit Haugsgjerd Art webpage. Much of the artwork is for sale.